DAVET MEKTUBU

Değerli katılımcılar,

9. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu 2 Kasım 2024, Cumartesi günü online olarak gerçekleşecektir. Siz değerli meslektaşlarımızı davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Her yıl davranış nörolojisinin ve demans ile giden hastalıkların farklı yönlerini incelediğimiz eğitim toplantımızda, bu yıl bilişsel nörolojinin temel konularını, konunun uzmanlarının sunumları ve tüm katılımcıların aktif katılım ve katkıları ile ele alacağız.

Toplantının, hem bilimsel birikim ve üretime, hem de klinik pratiğimize katkı sağlaması dileği ile saygılarımı sunarım.

Türk Nöroloji Derneği
Demans ve Davranış Nörolojisi Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu